Nóɴɢ: Bắᴛ ɢặᴘ Hồng Đăng đɪ ᴄᴀғᴇ ᴄùɴɢ ᴠợ ở Hà Nộɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ᴛừ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ

Nóɴɢ: Bắᴛ ɢặᴘ Hồng Đăng đɪ ᴄᴀғᴇ ᴄùɴɢ ᴠợ ở Hà Nộɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ᴛừ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ

Advertisement

Nóɴɢ: Bắᴛ ɢặᴘ Hồng Đăng đɪ ᴄᴀғᴇ ᴄùɴɢ ᴠợ ở Hà Nộɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ᴛừ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴛʀả ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Hồng Đăng đã đɪ ᴄᴀғé ᴠớɪ ᴠợ ở Hà Nộɪ.

Cʜɪềᴜ ɴɢàʏ 7/8, Hồng Đăng ᴠà Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ đã ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ sᴀᴜ 1 ᴛʜáɴɢ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ở Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ, ᴄả ʜᴀɪ ɴɢʜệ sĩ đềᴜ ᴄʜưᴀ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ ʟờɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ đếɴ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ.

Đếɴ ɴɢàʏ 10/8, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Hồng Đăng đượᴄ ʙắᴛ ɢặᴘ đɪ ᴄᴀғé ᴠớɪ ᴠợ ở Hà Nộɪ. Để ᴛʀáɴʜ sự sᴏɪ ᴍóɪ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ đᴇᴏ ᴋíɴʜ đᴇɴ ᴠà ᴄʜọɴ ᴍộᴛ ɢóᴄ ᴠắɴɢ ɴɢườɪ ở ɴɢᴏàɪ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴠợ.

Advertisement

Có ᴛʜể ᴛʜấʏ, sᴀᴜ ʙê ʙốɪ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ở Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ, ᴀɴʜ Đàᴏ – ᴠợ Hồng Đăng ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɢᴀʏ ɢắᴛ ɴàᴏ ᴠớɪ ôɴɢ xã. Nóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜì ᴠợ ᴄᴏɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀ ᴛʜứ ᴄʜᴏ 2 ᴀɴʜ, ʙạɴ ʙè ᴄó ᴛʜể ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴄʜᴏ 2 ᴀɴʜ, ɴʜưɴɢ CĐM ᴛʜì ᴍãɪ ʀéᴏ ᴛêɴ 2 ᴀɴʜ ɴʜé!; ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʜĐ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴠớɪ ᴠợ ᴠề ᴠụ ồɴ àᴏ ɴʜỉ. Hᴀʏ ɴóɪ ᴀɴʜ ᴄʜỉ ɴɢồɪ ɴʜìɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ɢì ʜếᴛ; ᴄố ᴛìɴʜ ᴄʜᴇ ᴍắᴛ ᴛʜɪêɴ ʜạ ᴛʜôɪ, ʟụᴄ đụᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴘʜảɪ sắᴘ xếᴘ ổɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜì ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ ᴍớɪ ᴛɪɴ ᴀɴʜ ᴠô ᴛộɪ ᴄʜớ. Pʜụᴄ ᴄʜị ᴠợ…ᴘʜảɪ ᴅɪễɴ ᴛʜᴀʏ ᴄʜồɴɢ.,.. ʟà ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Hồng Đăng ᴠà Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ, Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ʜơɴ 1 ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ, Đạɪ sứ ǫᴜáɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ đã ʟᴜôɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ɢɪữ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sở ᴛạɪ ᴠà ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴅâɴ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟãɴʜ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Tʜᴇᴏ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ, ɴɢàʏ 3/8, ᴛòᴀ áɴ đã ᴛʀả ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴅâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴅᴏ đã ᴄó ʟᴜậᴛ sư ɴɢườɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ᴛòᴀ áɴ. Hɪệɴ ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ɴóɪ ᴛʀêɴ đã ʀờɪ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ. Qᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ – Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Tʜᴇᴏ Zɪɴɢ, ôɴɢ Tạ Qᴜᴀɴɢ Đôɴɢ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Văɴ ʜóᴀ, Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴠà Hồng Đăng đã ᴠề ɴướᴄ ᴄʜɪềᴜ 7/8. Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ʜᴀɪ ɴɢʜệ sĩ sẽ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟạɪ ᴠớɪ đơɴ ᴠị ᴠề ᴄʜᴜʏếɴ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

Cụ ᴛʜể, Hồng Đăng sẽ ɢặᴘ ɢỡ ᴘʜíᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ. Còɴ Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄùɴɢ ʜọᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Sᴀᴜ đó, đơɴ ᴠị ᴄủᴀ ʜᴀɪ ɴɢʜệ sĩ sẽ ʟàᴍ ᴠăɴ ʙảɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʟêɴ Bộ Văɴ ʜóᴀ. Qᴜʏ ᴛʀìɴʜ xử ʟý ʟà ɴʜư ᴠậʏ. Hɪệɴ, ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ɴêɴ ʙộ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴛʀả ʟờɪ ᴛʜêᴍ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Tạ Qᴜᴀɴɢ Đôɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Tờ Uʟᴛɪᴍᴀ Hᴏʀᴀ ᴄủᴀ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ đưᴀ ᴛɪɴ ɴɢàʏ 7/8 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛᴏà áɴ Pᴀʟᴍᴀ đã ᴛʀả ʟạɪ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ɴɢàʏ 3/8. Cả ʜᴀɪ ʙị ᴄấᴍ ʀờɪ ᴋʜỏɪ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 6 ᴅᴏ ᴠướɴɢ ᴘʜảɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴄ.ư.ỡ.ɴ.ɢ ʜ.ɪ.ế.ᴘ ᴄô ɢáɪ 17 ᴛᴜổɪ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

Sᴀᴜ ɢầɴ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ ʀưỡɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ, Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴠà Hồng Đăng đượᴄ ᴛʀả ᴛự ᴅᴏ ᴠà ᴄó ᴛʜể ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, Hồng Đăng ᴠà Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙị ɢɪᴀᴍ ɢɪữ ɴʜưɴɢ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ʙị ᴛịᴄʜ ᴛʜᴜ.

PGS.TS Lê Aɴʜ Tᴜấɴ – Gɪáᴍ đốᴄ Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ ɴʜư sᴀᴜ. Hɪệɴ ᴛạɪ, Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ đếɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪệɴ, ʟàᴍ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜʏệɴ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴘʜéᴘ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴛấᴛ ᴄả ʜᴏạᴛ độɴɢ, ɴʜữɴɢ ɢì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ sẽ ʙị ᴛʀườɴɢ đìɴʜ ᴄʜỉ, ôɴɢ ʟê ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Về ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Hồng Đăng, Gɪáᴍ đốᴄ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ – NSND Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Dɪễɴ ᴠɪêɴ Hồng Đăng đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜảɴ ʟý ᴄáɴ ʙộ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ xɪɴ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Sở Văɴ ʜóᴀ, Tʜể ᴛʜᴀᴏ để ᴄó ʜướɴɢ xử ʟý ᴄụ ᴛʜể. Vɪệᴄ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴋʜɪ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄủᴀ Hồng Đăng ʟà sᴀɪ. Cʜắᴄ ᴄʜắɴ Hồng Đăng ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ʜáᴛ.

Advertisement

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *