Sᴀᴜ ồɴ àᴏ ‘ɴɢâᴍ’ ᴛɪềɴ 14 ᴛỷ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, NS Hᴏài Linh ʟạɪ ʙị ʙắᴛ ɢặᴘ ᴠớɪ ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ ᴄũ: “Hầᴜ đồɴɢ”

Sᴀᴜ ồɴ àᴏ ‘ɴɢâᴍ’ ᴛɪềɴ 14 ᴛỷ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, NS Hᴏài Linh ʟạɪ ʙị ʙắᴛ ɢặᴘ ᴠớɪ ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ ᴄũ: “Hầᴜ đồɴɢ”

Advertisement

Xᴜấᴛ ʜɪệɴ sᴀᴜ ồɴ àᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, Hoài Linh ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ᴋʜɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟễ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʜầᴜ đồɴɢ.

Mớɪ đâʏ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʙấᴛ ɴɢờ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đượᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴs Hoài Linh xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ʜầᴜ đồɴɢ. Nɢườɪ ɴàʏ ᴄʜɪᴀ sẻ: ‘Hìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ Hoài Linh đɪ ʜầᴜ đồɴɢ ᴍớɪ ɴʜấᴛ’. Tʜᴇᴏ đó ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴠẫɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ɢɪảɴ ᴅị ᴠớɪ ǫᴜầɴ áᴏ đɪ ʜầᴜ đồɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʜấʏ.

Vɪᴅᴇᴏ ᴍớɪ ɴʜấᴛ đượᴄ CĐM đăɴɢ ᴛảɪ ᴠề Hoài Linh

Tʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʜầᴜ đồɴɢ, Hoài Linh ᴋʜôɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴠà xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠớɪ ᴍáɪ ᴛóᴄ ᴅàɪ ɴɢᴀɴɢ ᴠᴀɪ. Vẻ ᴍặᴛ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ɴéᴛ ʙᴜồɴ ʙã, ᴍệᴛ ᴍỏɪ. Sᴀᴜ đó ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ đã đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà độɪ ᴍũ để ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ɢâʏ sự ᴄʜú ý ᴄũɴɢ ɴʜư áɴʜ ᴍắᴛ ǫᴜᴀɴ s.á.ᴛ ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

Advertisement

Hìɴʜ ảɴʜ đượᴄ ᴄắᴛ ʀᴀ ᴛừ ᴠɪᴅᴇᴏ

Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴠẫɴ ở ẩɴ ᴠà íᴛ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀướᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ. Hoài Linh ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề sᴀᴜ ồɴ àᴏ đấᴜ ᴛố ᴠớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄʟɪᴘ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴇᴏ Đạɪ ɴᴀᴍ, ʙà ʜằɴɢ ᴄó ɴʜắᴄ đếɴ Hoài Linh ᴠà ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠớɪ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ. Kʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠậʏ ɴữ CEO ᴄòɴ ɢọɪ Hoài Linh ʟà đồɴɢ ʙóɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ʜáᴛ ʜầᴜ đồɴɢ.

Hoài Linh ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ sᴀᴜ ồɴ àᴏ.

Hɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ ᴄũɴɢ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴄảɴʜ Hoài Linh ʜầᴜ đồɴɢ. Nʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛỏ ʀᴀ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴛʀᴀɴɢ đɪểᴍ ᴠà ăɴ ᴍặᴄ ᴅɪêᴍ ᴅúᴀ, ʟòᴇ ʟᴏẹᴛ. Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄòɴ ɴóɪ ʀằɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ xᴇᴍ Hoài Linh ᴅɪễɴ ʜàɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ đɪ ʜầᴜ đồɴɢ.

Mộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛừ ᴋʜáɴ ɢɪả:

– Rớᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ

– Hàɪ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ xᴇᴍ, đɪ ʜáᴛ đáᴍ ᴄướɪ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴɢó, ɢɪờ ᴄʜᴜʏểɴ ɴɢʜề ʜầᴜ đồɴɢ ᴋɪếᴍ ᴄʜáᴏ

– Hắɴ ʜầᴜ đồɴɢ ᴋɪếᴍ ᴄơᴍ ᴍà ᴠẫɴ ᴄó ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ đᴜôɪ ʀõ ᴄʜáɴ

– Nᴀʏ ᴍặᴛ ᴄʜú ʙᴜồɴ ǫᴜá, ᴄʜắᴄ xớɪ ʜơɪ ᴠắɴɢ ɴêɴ ᴋᴏ ᴠᴜɪ ɴʜư ʜồɪ ᴛʀướᴄ ɴữᴀ

– Nɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴍà ,đâᴜ ɴỡ ʙỏ

– Tôɪ ᴄʜạʏ đɪ ᴍᴜᴀ ɢấᴘ ᴛʜùɴɢ ᴍì ᴛôᴍ ᴠà ᴄáɪ áᴏ ᴘʜᴀᴏ ᴘʜáᴛ ᴄʜᴏ ᴅâɴ đã

NS Hoài Linh

NS Hoài Linh ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ đã ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴠẫɴ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴛừ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴋʜáɴ ɢɪả. Kʜôɴɢ đɪ ᴅɪễɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ sâɴ ᴋʜấᴜ ʟớɴ ɴữᴀ ᴍà ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó Hoài Linh đɪ ᴄʜạʏ sʜᴏᴡ ᴛạɪ ᴄáᴄ sâɴ ᴋʜấᴜ ɴʜỏ, ʜộɪ ᴄʜợ. Nʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʟɪệᴜ ᴘʜảɪ ᴄʜăɴɢ Hoài Linh đã ‘ʜếᴛ ᴛʜờɪ’ ᴠà đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ổɴ địɴʜ ʟạɪ sᴀᴜ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴄʜấɴ độɴɢ ‘ɴɢâᴍ’ 14 ᴛỷ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

Advertisement

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *