Tɪếᴛ ʟộ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɢɪúᴘ Hồng Đăng ᴠà Hồ Hᴏài Anh đượᴄ ᴠề ɴướᴄ, Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛɪɴ ɢâʏ sốᴛ

Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢẫᴜ ɴʜɪêɴ ᴍà Hồng Đăng ᴠà Hồ Hoài Anh đượᴄ ᴛòᴀ áɴ ᴛʀả ʟạɪ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠà ᴄʜᴏ ᴠề ɴướᴄ sᴀᴜ ʜơɴ 1 ᴛʜáɴɢ ᴛʀờɪ ở Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ. Tʜôɴɢ ᴛɪɴ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh ᴠề ɴướᴄ…